Αρτοφόρια

ανά σελίδα

Αρτοφόριο. Είναι μεταλλικό ή ξύλινο κιβώτιο, στο οποίο φυλάγεται ο άγιος άρτος για τις έκτακτες ανάγκες των χριστιανών (ασθενών, ετοιμοθάνατων) και τη λειτουργία των προηγιασμένων. Το αρτοφόριο είναι τοποθετημένο πάνω στην Αγία Τράπεζα.