Δισκοπότηρα

ανά σελίδα

Το Άγιο Δισκοπότηρο, ή ιερό Γκράαλ, ήταν ένα σκεύος που χρησιμοποιήθηκε κατά τον μύθο από τον Χριστό στο τελευταίο δείπνο. Κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός έπλυνε στους μαθητές του τα πόδια τους και τους κοινώνησε το Σώμα και το Αίμα του, λέγοντάς τους: «Λάβετε φάγετε τοῦτό μου ἐστι τὸ σῶμά μου. Τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον».
Εκεί συγκεντρώθηκε κατά τον ίδιο μύθο το αίμα και ο ιδρώτας του Ιησού, την ώρα που τον κατέβαζε ο Ιωσήφ από τον Σταυρό.
Μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο τίθεται και το Σώμα του Χριστού, μετά τον καθαγιασμό απ' όπου μεταλαμβάνουν οι πιστοί. Παρομοιάζεται με το Ποτήριο εκείνο το οποίο ο Κύριος Ιερούργησε και παρέδωσε στους Αποστόλους Του το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστείας .