Κατασκευές μας

Πρώτο βραβείο αρχιτεκτονικής - St.Mark Coptic Orthodox Church στις ΗΠΑ
Τοποθέτηση Ιερού Τέμπλου στις ΗΠΑ
Τοποθέτηση Πολυελαίων στις ΗΠΑ
Αγιογράφηση Ναού στις ΗΠΑ
Τοποθέτηση πολυελαίων χρονολογία 1990 Εγγύηση ποιότητας άνω των 20 χρόνων
Eπιδιόρθωση πολυελαίων χρονολογία 2015 Εγγύηση ποιότητας άνω των 20 χρόνων
Χειροποίητη κατασκευή λειψανοθήκης του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού
Χειροποίητη κατασκευή λειψανοθήκης του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού